**Polityka Prywatności sieci salonów Ayu Masaże Balijskie Tajskie**

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług AyuMasaże Balijskie Tajskie oraz ze stroną internetową www.masazebalijskietajskie.pl.

**1. Administrator danych osobowych**

Administratorem danych osobowych jest SELLING TRADE POLAND SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. Słonecznej 8, 00-789 Warszawa, województwo mazowieckie (zwana dalej „Administratorem”).

**2. Dane osobowe**

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 

– Imię i nazwisko
– Adres e-mail
– Numer telefonu
– Dane dotyczące stanu zdrowia, przekazane dobrowolnie przez Użytkownika w Formularzu Klienta

 

– Inne dane przekazane dobrowolnie przez Użytkownika podczas rejestracji lub korzystania z usług

**3. Cele przetwarzania danych osobowych**

 

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:
– Świadczenia usług masażu i innych zabiegów oferowanych przez sieć salonów AyuMasaże Balijskie Tajskie
– Kontaktowania się z Użytkownikami w celu realizacji usług
– Zarządzania rezerwacjami i potwierdzaniem wizyt
– Przesyłania informacji marketingowych i ofert specjalnych
– Prowadzenia działań analitycznych i statystycznych
– Zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną

 

**4. Podstawa prawna przetwarzania danych**

 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie:
– Udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

**5. Przekazywanie danych osobowych**

 

1. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług IT, podwykonawcom, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

**6. Prawa Użytkowników**

 

Użytkownikom przysługują następujące prawa:
– Prawo dostępu do swoich danych osobowych
– Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
– Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– Prawo do przenoszenia danych osobowych
– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem

 

W celu skorzystania z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce Prywatności.

**7. Okres przechowywania danych osobowych**

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**8. Bezpieczeństwo danych osobowych**

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem.

**9. Pliki cookies**

Strona internetowa www.masazebalijskietajskie.pl korzysta z plików cookies, które są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, analizy ruchu na stronie oraz realizacji działań marketingowych. Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

**10. Zmiany w Polityce Prywatności**

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.masazebalijskietajskie.pl.

**11. Kontakt**

 

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt:
– E-mail: biuro@selling-trade.com
– Adres korespondencyjny: SELLING TRADE POLAND SP. Z O.O., ul. Słoneczna 8, 00-789 Warszawa

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia jej opublikowania na stronie internetowej www.masazebalijskietajskie.pl.