ORIENTALNY DLA DWOGA 

Masaż orientalny dla dwojga to niezwykłe doświadczenie, które łączy w sobie sztukę masażu z harmonią i bliskością. Ta terapia stworzona jest specjalnie dla dwóch osób, aby mogły razem cieszyć się odprężeniem, relaksem i wzmacnianiem więzi między sobą. 

Do wyboru: masaż balijski, olejkowy, placów, ramion i głowy. 

ORIENTAL FOR TWO  

Oriental massage for two is an extraordinary experience that combines the art of massage with harmony and intimacy. This therapy is designed for two people to enjoy relaxation, relaxation, and strengthening their bond together. Choose from Balinese, oil, backs, shoulders, and head massages.