SPORTOWY 

Masaż sportowy to intensywna terapia fizyczna, która skupia się na głębokim rozluźnianiu mięśni, łagodzeniu napięcia i przywracaniu elastyczności ciału. Ta technika masażu jest szczególnie ceniona przez sportowców, ponieważ pomaga w regeneracji po wysiłku fizycznym oraz prewencji kontuzji. Masaż sportowy może poprawić zakres ruchu, zwiększyć krążenie krwi i pomóc w utrzymaniu optymalnej wydolności fizycznej. 

SPORTS MASSAGE 

Sports massage is an intensive physical therapy that focuses on deep muscle relaxation, tension relief, and restoring flexibility to the body. This massage technique is particularly valued by athletes because it aids in recovery after physical exertion and injury prevention. Sports massage can improve range of motion, enhance blood circulation, and assist in maintaining optimal physical performance.