ŚWIĘCĄ AROMATYCZNĄ 

Masaż świecą aromatyczną jest terapią, która w pełni angażuje Twoje zmysły, dostarczając głębokiego odprężenia i chwili błogiego spokoju. 

Masaż świecą aromatyczną korzysta z różnorodnych technik masażu, które pomagają złagodzić napięcie mięśni i stymulują krążenie krwi. Ciepło wosku pozwala masażystom na płynne przemieszczanie się po Twoim ciele, dzięki czemu doświadczenie jest niezwykle przyjemne i relaksujące. 

AROMATIC CANDLE  

Aromatic candle massage is a therapy that fully engages your senses, delivering deep relaxation and a moment of blissful peace. Aromatic candle massage employs various massage techniques to help alleviate muscle tension and stimulate blood circulation. The warmth of the wax allows therapists to move smoothly across your body, making the experience incredibly pleasant and relaxing.